Turbo HD DVR

Hiển thị:
Trang

DS-7104/7108/7118HQHI-K1 Turbo HD DVR
Video/Audio Input Audio Input: | 1-ch Video Compression: | H.265+/H.265/H.264+/H..
0 VNĐ
DS-7104HQHI-K1 Turbo HD DVR
Video/Audio Input Audio Input: | 1-ch Video Compression: | H.265+/H.265/H.264+/H..
0 VNĐ
DS-7108HQHI-K1 Turbo HD DVR
Video/Audio Input Audio Input: | 1-ch Video Compression: | H.265+/H.265/H.264+/H..
0 VNĐ
DS-7116HQHI-K1 Turbo HD DVR
Video/Audio Input Audio Input: | 1-ch Video Compression: | H.265+/H.265/H.264+/H..
0 VNĐ
DS-7204HUHI-F1/S 5MP 1U TURBO HD DVR
Video/Audio Input Audio Input: | 4-ch Video Compression: | H.264,H.264+ Ana..
0 VNĐ
DS-7204HUHI-K1/P Turbo HD DVR
Video/Audio Input Audio Input: | 8-ch Video Compression: | H.265+/H.265/H.264+/H..
0 VNĐ
DS-7208HUHI-K2/P Turbo HD DVR
Video/Audio Input Audio Input: | 8-ch Video Compression: | H.265+/H.265/H.264+/H..
0 VNĐ
DS-7216HUHI-F2/S Turbo HD DVR
Video/Audio Input Audio Input: | 4-ch Video Compression: | H.264,H.264+ Ana..
0 VNĐ
DS-7304HQHI-K4 Turbo HD DVR
Video/Audio Input Audio Input: | 4-ch Video Compression: | H.265+/H.265/H.264+/H..
0 VNĐ
DS-7316HQHI-K4 Turbo HD DVR
Video/Audio Input Audio Input: | 4-ch Video Compression: | H.265+/H.265/H.264+/H..
0 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 10 của 10 (1 Trang)